Algemene voorwaarden
boutique bed & breakfast Casa Paco
Vélez-Rubio, Spanje

Door een boeking bij ons (de eigenaar/zijn/haar vertegenwoordiger) te plaatsen, gaan u (de hoofdgast) en uw boekingspartij (gasten) akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden zoals uiteengezet. Tijdens uw verblijf gaat u akkoord met de hierna vermelde voorwaarden. Als u vragen heeft over het boeken bij ons, neem dan contact met ons op voordat u een boeking maakt.

  1.     Algemeen 

o    Laureen en Mendo van Rooy zijn eigenaar en beheerder van Casa Paco. De eigenaar kan zich laten vervangen door een familielid of een kennis.

o    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa Paco, gevestigd aan Carretera el Piar s/n, Vélez-Rubio, Almería, Spanje.

o    Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

o    Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de hoofdgast/gast(en).

o    Om een boeking bij ons te plaatsen moet de hoofdgast minimaal 18 jaar oud zijn. Het maximale aantal verblijvende gasten per kamer wordt weergegeven in de kamerbezettingsdetails op de website. Als de persoon die de boeking maakt een andere persoon is dan de hoofdgast die zal verblijven, kan de persoon die de boeking maakt verantwoordelijk worden gehouden voor annulering, niet-aankomst en schade zoals beschreven in het artikel. 

o    De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast(en).

o    Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Casa Paco zijn voor rekening van de gast(en).

o    We behouden ons het recht voor om de hoofdgast kosten in rekening te brengen voor eventuele schade veroorzaakt tijdens een verblijf door een lid van de boekingsgroep. Dit omvat breuken, morsen, vlekken, schade aan meubels of inrichting en toebehoren. Elke schade moet zo snel mogelijk worden gemeld om verdere schade en de bijbehorende kosten tot een minimum te beperken. Bij een verloren sleutel worden vervangingskosten in rekening gebracht.

o    Alle verloren voorwerpen, indien ontdekt en gevonden, achtergelaten door gasten tijdens een verblijf, worden voor een periode van 1 maand bewaard. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om verloren eigendommen te herenigen met hun eigenaar, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid bij het vervangen van verloren voorwerpen en moedigen we gasten aan ervoor te zorgen dat ze al hun eigendommen hebben voordat ze uitchecken. We kunnen aanbieden om verloren voorwerpen per aangetekende post te verzenden op kosten van de eigenaar, anders kan het worden opgehaald.

o    Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.

o    De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Casa Paco ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

o    De website van Casa Paco is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Casa Paco ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

o    Casa Paco behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Casa Paco gebruikt.

o    De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

o    Gasten van Casa Paco dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

  1.     Reservering en bevestiging  

o   De huurovereenkomst kan (op basis van beschikbaarheid) mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de reserveringsmodule op de website (www.casapaco.nl) worden aangegaan.

o   Na ontvangst van uw aanvraag tot reservering en de door Casa Paco verzonden bevestiging, dient u de (aan)betaling te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de (aan)betaling is voldaan.

o   Op het reserveringsformulier van de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden. 

  1.     Betaling 

o   De aanbetaling bedraagt 10% van de totale huursom, te voldoen bij het maken van de reservering.

o   De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt middels een bankoverschrijving, hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de volgende informatie: Bankrekening IBAN: NL56 INGB 0006 0858 59

Ten name van: L. van Rooy

Onder vermelding van: het reserveringsnummer

o   De actuele tarieven zijn terug te vinden onder “Kamers” op onze website. 

  1.     Annulering 

Gasten die een boeking moeten annuleren, dienen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Reeds betaalde aanbetalingen worden alleen teruggestort in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

o    Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van het reserveringsnummer.

o    Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

o    bij annulering tot 8 weken voor de aankomstdatum:  geen annuleringskosten, volledige restitutie van de aanbetaling ;

o    bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom;

o    bij annulering vanaf 4 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom;

o    Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

In het zeldzame geval dat we uw boeking bij ons moeten annuleren, moet u er rekening mee houden dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor omstandigheden buiten onze controle en dat onze aansprakelijkheid jegens u beperkt is tot de terugbetaling van een reeds gedane betaling.

  1.     Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa Paco gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Casa Paco kan worden gevergd.

Huishoudelijk reglement 

Check-in & check-out

Gasten dienen op de hieronder vermelde tijden in en uit te checken;              

o   Inchecken: vanaf 16:00 tot 21:00 uur. Inchecken na 21:00 uur alleen op aanvraag.

o   Ter legitimatie zullen wij u vragen om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

o   Check-out: van 08:00 tot 11:00 uur op de dag van vertrek.

o   Een late check-out (tot 18:00 uur) is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. Met een toeslag van € 40,- per kamer.

o   In overleg is het mogelijk om van bovengenoemde tijden af te wijken.

o   Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt 

Het ontbijt serveren wij in de gemeenschappelijke lounge of in de tuin.

Uw verblijf 

o   Gasten stemmen ermee in om te allen tijde de privacy en rust van alle andere verblijvende gasten, buren en de eigenaren te respecteren. Wij behouden ons het recht voor om een boeking met onmiddellijke ingang te annuleren indien gasten deze afspraak niet nakomen of overlast veroorzaken voor andere gasten, buren of de eigenaren.

o   Wij vragen u vriendelijk om geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, te voorkomen. 

o   Alleen de hoofdgast en de genoemde boekingspartij mogen de accommodatie en de faciliteiten gebruiken, eventuele bezoekers van gasten krijgen alleen toegang met onze uitdrukkelijke toestemming.

o   Zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling is het niet mogelijk dat bezoekers van gasten in Casa Paco blijven overnachten.

Redelijk en gepast gebruik van WiFi

o   Gasten accepteren de WiFi-toegang tot internet redelijk en gepast te gebruiken.

o   De geboden internettoegang is bedoeld voor algemeen gebruik zoals toegang tot het world wide web, e-mail, messaging, sociale media, lichte video/muziek/mediastreaming. Het is niet bedoeld of geschikt voor zware mediastreaming, online gaming, uitgebreide downloads/uploads. Toegang tot illegale activiteiten of het gebruik van ons netwerk voor illegale activiteiten is verboden en zal worden gemeld aan de lokale autoriteiten.

Zwembad

o   Alle gasten die gebruik maken van het zwembad doen dit op eigen risico. De eigenaar/beheerder van Casa Paco is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of verwondingen. Speelgoed of opblaasbare voorwerpen van welk type dan ook zijn niet toegestaan in het zwembad. 

Openingstijden zwembad 8:30 – 22:00 uur.

Omgeving

o   Voertuigen kunnen op eigen terrein geparkeerd worden naast het huis. Dit geschiedt op eigen risico van de gast(en). 

o   Casa Paco is niet ingericht op het meenemen van huisdieren.

o   Er mag niet gerookt worden in de kamer/badkamers of gemeenschappelijke ruimtes. Het roken van tabaksproducten is alleen toegestaan in de buitenruimte.

o   Drugs zijn streng verboden.

o   De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal 10 personen.

o   Casa Paco is niet geschikt voor groepsevenementen zoals feesten, vrijgezellenfeesten etc. Wij bieden een intieme en gezellige sfeer, daarom zijn feesten niet toegestaan.

o   Casa Paco is 24 uur per dag voor onze gasten toegankelijk.

Persoonlijke gegevens en privacy
We zijn verplicht om een ​​register bij te houden van gasten ouder dan 18 jaar die bij ons verblijven, inclusief volledige namen en nationaliteit, paspoortnummer en plaats van uitgifte. Dit is in overeenstemming met de (Immigration (Hotel records) Order 1972). Deze gegevens worden minimaal 12 maanden bewaard en in overeenstemming met de DPA (Data Protection Act 1998) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

Ons beleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt als onderdeel van een boeking of aanvraag via onze website of website van een derde partij, inclusief de privacy van die gegevens, wordt uitgelegd en uiteengezet in ons Privacybeleid dat u hier kunt lezen.

U gaat ermee akkoord dat wij filmmateriaal mogen verzamelen tijdens uw verblijf in Casa Paco. Voor onze gasten en bedrijfsbeveiliging hebben wij camerabewaking op ons terrein. Casa Paco is verantwoordelijk voor al het cameratoezicht en houdt zich aan de regelgeving hieromtrent.

De verwerking van filmmateriaal in verband met uw verblijf is van belang voor u en onze veiligheid om eventuele misdrijven bij Casa Paco te voorkomen en te kunnen onderzoeken. Wij bewaren het filmmateriaal maximaal 30 dagen. We helpen de politie en andere autoriteiten met filmmateriaal bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van wetshandhaving, vervolging en bestraffing, om de veiligheid van ons bedrijf te waarborgen.

Filmmateriaal wordt niet 24/7 continu bestudeerd maar alleen tijdens een gebeurtenis om eventuele misdrijven in Casa Paco te voorkomen en te onderzoeken. Het filmmateriaal wordt na 30 dagen automatisch verwijderd. Filmmateriaal kunnen wij niet aan u als gast of bedrijf vrijgeven, alleen de autoriteit heeft er toegang toe en recht op wanneer zij hun werk uitvoeren.

Ons recht op annulering
We behouden ons het recht voor om elke boeking te annuleren zonder compensatie, terugbetaling of terugbetaling als de voorwaarden van deze voorwaarden worden geschonden.

vijgen-casa-paco-b-b

Volg Casa Paco

Uren gedwaald over het World Wide Web? Eindelijk heb je gevonden wat je zocht: een luxe boutique bed and breakfast op een heerlijke locatie.
Een fris zwembad en dagelijks een verwenontbijtje. 
Meld je aan voor onze mailinglist! De mailing van Casa Paco verschijnt een paar keer per jaar. 

Gelukt!